Case: Lounais-Hämeen musiikkiopisto

BYOD opetuskäytössä

Digitalisaatio koskettaa kouluja ja oppilaitoksia ympäri maailman ja sen mukana kouluihin on tullut uusia työkaluja kirjojen, vihkojen ja kynien rinnalle. Useisiin kouluihin ja oppilaitoksiin on hankittu tabletteja, joita käytetään enenevissä määrin opetuksessa perinteisten työkalujen lisäksi. Älypuhelimet ovat nykyään luontainen osa oppilaiden arkea ja kännykät kulkevat mukana kouluun repuissa ja takataskuissa.

Lounais-Hämeen musiikkiopistossa mietittiinkin, miten tietotekniikkaa voitaisiin hyödyntää mielekkäästi osana opetusta.

”Omalta kohdalta haaste oli, ettei ehkä ymmärretty mistä oli kysymys.  Aikaisemmin tietotekniikkaa oli mukana opetuksessa vain vähän ja vain satunnaiset opettajat näkivät sen mahdollisia hyötyjä. Cupplan kautta tietotekniikkaa otettiin käyttöön opetukseen laajemmin”, kertoo Hillevi, Lounais-Hämeen Musiikkiopiston rehtori.

Alkuun päästiin rekisteröimällä musiikkiopiston tabletit Cupplan laitehallintaohjelmaan yhdessä koulun opettajan kanssa. Tämän jälkeen opettajia koulutettiin käyttämään Cuppla-ohjelmaa osana jokapäiväistä opetusta ja oppimista. Näin esimerkiksi tablettien salasanojen nollaus, sovellusten jakaminen ja wifi-konfiguraatiot voitiin tarvittaessa hoitaa ennen tuntien alkua.

BYOD - omat puhelimet osana opetusta

Cuppla opettajan työkaluna sovellusten jakamisessa ja lisenssien hallinnassa

Rytmimusiikin opettaja Timolle olikin tärkeää päästä itse hallitsemaan opetuskäytössä olevia tabletteja ja jakamaan sovelluksia.

”Mun kohdalla tämä lähti siitä, että halusin päästä itse käsiksi ohjelmiin. Kun rehtori otti asian esille, niin uudesta innostuneena lähdin mukaan tottakai!” 

Keskusteluissa opettajien kanssa kävi ilmi, että BYOD ja henkilökohtaisten kännyköiden käyttö osana opetusta olisi tärkeää. Mahdollisuus käyttää omia kännyköitä on tärkeää erityisesti opiskelijoille, jotka tulevat tunneille pidemmän matkan takaa.

Cupplan avulla soveluksia on jaettu myös oppilaiden omiin puhelimiin, jolloin oppilaat ovat voineet tutustua ohjelmiin omalla kännykällä jo ennen oppituntia. Cupplan myötä opiskelijoiden omia käynnyköitä on päästy hyödyntämään entistä tehokkaammin osana opetusta.

”Cupplalla sovelluksia on jaettu myös opiskelijoiden omiin kännyköihin. Opiskelijoilla onkin tunnille tullessa kaikki omalla kännykällä valmiiksi tehtynä ja asioita katsotaan tunnin aikana yhdessä eteenpäin.” 

Yhteensopivuus on paljon sovelluksia käyttävälle Timolle tärkeä asia. Se, että samat ohjelmat löytyvät niin omista kännyköistä kuin opiston tableteista, nähtiin hyvänä asiana. Myös mahdollisuus jakaa sovelluksia milloin vain on Cupplan merkittävä etu.

”Yhteensopivuus on sovellusmaailmassa tärkeää. Se, että kaikilla opiskelijoilla on sama appsi ja että ne pystyy jakamaan milloin vain, on iso juttu.” 

”Omien kännyköiden käyttö on Cupplan myötä lisääntynyt opetuksessa. Omia kännyköitä käytetäänkin tunnin aikana tiiviimmin. Opiskelijat ymmärtää miten softat toimii, koska samat softat löytyy omasta kännykästä ja opiston pädiltä”, kertoo Timo, musiikkiopiston opettaja.

kännyköiden käyttö opetuksessa

Tietotekniikkaa laajemmin käyttöön opetuksessa

Cupplan myötä musiikkiopistossa onkin saatu uusia tuulia digitalisaatioon ja otettua tietotekniikkaa laajemmin käyttöön opetuksessa.

”Nyt ollaan saatu enemmän opettajia mukaan tietotekniikan käyttämiseen, sekä ajatukseen, että tietotekniikka voidaan käyttää opetuksessa”, sanoo Hillevi, musiikkiopiston rehtori

Yhteistyön myötä musiikkiopistossa onkin löydetty myös uusia tapoja, miten tietotekniikkaa voidaan hyödyntää osana opetusta.

”Yhteistyö Cupplan kanssa on avannut silmiä sille, mitä tietotekniikan käyttö opetuksessa voi olla parhaimmillaan. Yhteistyö on tuonut myös esille, missä kaikkialla tietotekniikkaa voidaan opetuksessa hyödyntää. Opettajat ovat pystyneetkin ottamaan käyttöön uusia tapoja opettaa tietotekniikkaa käyttäen.”

Opettajien innostus ja kiinnostus teknologiaa kohtaan on tärkeää erityisesti rehtorin näkökulmasta.

”Se, että opettaja ylipäätään kiinnostuu teknologiasta, sovelluksista ja digitalisaatiosta on iso asia hallinnon puolelta.”

Mahdollisuus tuoda uusia tuulia opetukseen ja kokeilla uusia toimintatapoja on ollut tärkeää opettajan näkökulmasta.

”Tää on hyvä systeemi, mä nään tässä paljon mahdollisuuksia. Tää on jo valmiiksi kokeellinen yksikkö ja olen pistänyt hommia uusiksi opetuspuolella. Se, että mä voin tuoda Cupplan tähän, on aika loistojuttu!” 

”Mä en tästä luovu, paluuta ei ole! Suuri kiitos rehtorille, että antoi vapaat kädet.”


Suuri kiitos Hilleville, Timolle sekä koko Lounais-Hämeen musiikkiopiston tiimille antoisasta yhteistyöstä!