Case: Askolan kunta

tablettien käyttö opetuksessa

Selkeyttä laitteiden sisältöön Cupplan avulla

Juornaankylän koulussa Askolassa oli hankittu Android tabletteja käytettäväksi opetuksessa kannettavien tietokoneiden rinnalle. Tablettien hajanainen sisältö aiheutti kuitenkin haasteita laitteiden opetuskäytössä, eikä laitteiden käyttöön ollut yhtenäistä käytäntöä. Tableteissa oleva sovellussisältö oli sekavaa, mikä vaikeutti laitteiden käyttöä opetuksessa.

Juornaankylän koulussa otettiin käyttöön Cuppla ohjelma helpottamaan ja selkeyttämään tablettien käyttöä. Koulun tabletit liitettiin Cuppla laitehallintaan, jolloin sovelluksia pystyttiin asentamaan ja hallinnoimaan helposti etänä. Tablettien sovellusmaailma ja sisältö on saatu yhtenäistettyä ja laitteiden käyttö opetuksessa on nyt helpompaa. Laitteisiin asennettavat uudet sovellukset asennetaankin nykyään Cupplan kautta. Cupplan myötä tabletteja on ollut helpompi ottaa käyttöön opetuksessa ja laitteiden määrä on myös jonkin verran lisääntynyt.

”Tilanne on parantunut Cupplan tulon jälkeen” , summaa Niklas Horn, Juornaankylän koulun TVT-opettaja. 

3 vinkkiä digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen mielekkään kurssisisällön luomisessa

Cuppla Digitaalinen Liitutaulu – helppo ja nopea tapa jakaa digitaalista materiaalia

Juornaankylän koulussa on on ollut oppimateriaalin luomiseen ja jakamiseen käytössä Pedanet-ohjelma, jonka rinnalle myös Cuppla Digitaalinen Liitutaulu on otettu käyttöön. Cuppla Digitaalista Liitutaulua on kokeiltu laajasti eri oppiaineissa ja sitä on käytetty esimerkiksi, äidinkielen, englannin, yhteiskuntaopin ja ympäristöopin opiskelussa.

”On ollut kiva, että on ollut turvallinen paikka, mihin jakaa tuotoksia”, keroo Niklas Horn Juornaankylän koulusta.

Uuden verkkoselain tuen ansiosta oppilaat pääsevät nyt tarkastelemaan materiaaleja myös kotona omilla tietokoneillaan, mikä on koettu hyväksi asiaksi. Cuppla ohjelma on ollut mukava käyttää myös oppilaiden näkökulmasta.

”Cupplaa on käytetty koulussa erilaisen materiaalin jakamiseen ja nyt meillä on sellainen paikka, mistä näkee muidenkin tuotoksia. On kiva, että on joku muukin paikka kun oman tietokoneen tiedosto, mihin tuotoksia voi tallentaa. Sisällönjakamiseen Cuppla on ollut tosi hyvä työkalu”, kertoo Niklas Horn, Juornaankylän koulun TVT-opettaja.

Cupplan myötä tabletit ovat pysyneet aktiivisessa käytössä kannettavien tietokoneiden rinnalla, mikä on mahdollistanut monipuoliset vaihtoehdot digitaaliseen opetukseen.