Case: Ludus Oy tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Tablets in healthcare

Ludus Oy on asiantuntijayritys, jonka erityisosaamisalueita ovat oppimisvaikeudet – niiden diagnostiikka ja kuntoutus sekä neurologisten sairauksien ja vammojen arviointi ja kuntoutus.

Lähtökohta

Luduksella oli käytössä yhteiskäyttölaitteita, joissa käytettiin Apple ID tunnusta. Näiden laitteiden antaminen asiantuntijoiden yhteiskäyttöön nähtiin haasteellisena, koska yksittäisten ihmisten piti erikseen löytää sopivia kuntoutustyöhön liittyviä ohjelmia ja jokaiseen laitteeseen tuli ostaa ohjelmistot erikseen. Laitteiden hallinta oli hankalaa, koska vastuuhenkilö  ei pystynyt hallitsemaan niitä etäyhteydellä. Ohjelmistojen asentaminen valmiiden, hyväksi todettujen ohjelmistojen joukosta juuri kyseistä laitetta käyttäville oli myös haastavaa.

Haaste

Miten voidaan ostaa ohjelmistolisenssejä ja jakaa niitä tehokkaasti Luduksen omistamille laitteille?
Miten loppukäyttäjille, eli Luduksen asiakkaille, voidaan jakaa turvallisesti, helposti ja tehokkaasti verkossa räätälöityjä ohjeita kotiharjoitteiden tekemiseksi siten, että henkilöstä ei tarvitse kerätä henkilötietoja?

Mikä muuttui ja mitä tehtiin

iPadit otettiin haltuun laittamalla ne hallittuun DEP tilaan ja liittämällä Cupplan MDM palvelimelle. Näin Cuppla laitehallinnan avulla laitteisiin voitiin asettaa juuri halutut asetukset. Laitteiden käyttöä pystyttiin myös rajoittamaan sekä mahdollistamaan niiden tarkoituksenmukainen käyttö. Ludukselle hankittiin myös Applen Volume Purchase (VPP) tili, jonka avulla ohjelmia pystyttiin ostamaan keskitetysti. Cuppla laitehallintaohjelman avulla ohjelmat pystyttiin jakamaan keskitetysti ja hallitusti  yhteiskäyttölaitteille. Tällöin Luduksella oli helposti saatavilla tieto kaikista ohjelmista, joita yrityksen laitteille oli ladattavissa tai oli ladattu. Näin käyttäjien tai ylläpitäjien ei enää tarvinnut itse käyttää aikaa sopivien ohjelmistojen lataamiseksi laitteille. Lisäksi lisenssit saatiin hankittua yritykselle keskitetysti ja ne ovat käytössä tehokkaasti eri laitteille.

Kaikkien laitteiden turvakoodi pystyttiin ylläpitäjän toimesta muuttamaan, joten yhteiskäytössä olevat iPadit olivat helposti ja turvallisesti käytettävissä. Käytännössä laitteet ovat nyt ajantasalla ja kuntoutustyössä on helppo suositella asiakkaille ohjelmistoja sekä kokeilla niiden käyttämistä osana kuntoutusta. Cupplan digitaalista ilmoitustaulua käyttämällä eli ikään kuin verkko-oppimisympäristöä hyödyntämällä, on myös mahdollisuus jakaa yksilöllisiä ohjeita kuntoutuksessa oleville.

”Cupplan avulla voimme jatkossa tuoda asiakkaillemme entistä enemmän joustavuutta kuntoutuksen toteutukseen sekä tehostaa vaikuttavuutta interaktiivisen etäharjoittelun kautta”, kertoo Ludus Oy:n toimitusjohtaja Susanna Laitsaari.

Lisätietoja:

Ludus Oy, Toimitusjohtaja, Susanna Laitsaari, susanna.laitsaari@ludus.fi