Case: Taivalkosken kunta


Haasteena monipuolisen laitekannan hallinta kokonaisuutena

Taivalkoskella oli käytössä useita laitteita opetuskäytössä, mutta laitekannan kokonaishallinta koettiin ongelmallisena. Laitteita oltiin hankittu useissa erissä ja niistä löytyikin montaa eri vuosikertaa. Mahdollisuus seurata ja hallita laitteita kokonaisuutena nähtiin tarpeellisena ja tähän oli tavoitteena löytää ratkaisu. Myös sovellusten jakaminen ja erityisesti maksullisten sovelluslisenssien hallinta koettiin haasteellisena.

Laitteiden tyhjentäminen, oikeiden sovellusten asentaminen ja asetusten määrittely laitteille jouduttiin tekemään kaikille laitteille erikseen, mihin tuhlaantui paljon aikaa.

Laitekannan hallitseminen ilman etähallintamahdollisuutta tuntui työläältä ja vaikealta”, kertoo Antti Kauppila, Hutun koulun opettaja ja koulun johtaja.

Helpotusta sovellusten jakamiseen ja laitteiden toimintakunnon varmistamiseen Cupplan avulla

Taivalkosken iPadit liitettiin Cuppla ohjelmaan ja lisäksi otettiin käyttöön Applen DEP ja VPP -ohjelmat. Cupplan myötä laitekantaa pystytään nyt hallitsemaan entistä selkeämmin kokonaisuutena. Sovellusten asentaminen, asetusten hallinta ja laitteiden tyhjennys voidaan suorittaa helposti etänä.

Hutun koulussa Cuppla on tuonut helpotusta erityisesti sovellusten jakeluun ja lisenssien hallintaan. Cupplan avulla sovellusten hallinta on nyt selkeytynyt ja sovellusten jakaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti. Maksullisten sovelluslisenssien hallinta on myös helpompaa ja kunnalla on käytössä oma luottokortti maksullisten sovellusten ostamista varten. Myös sovellusversioiden päivitykset onnistuvat automaattisesti Cupplan kautta.

Laitteiden nollaaminen ja toimintakuntoon saattaminen voidaan tehdä helposti Cuppla laitehallinnan kautta siten, että opettajan ei tarvitse välttämättä edes nähdä koko laitetta.

Tilanne on nyt huomattavasti parempi ja rauhoittaa minun työtäni koululla valtavan määrän. Minun ei enää tarvitse alkaa syksyllä murehtimaan sitä, että missä välissä alan koneita laittamaan siihen tilanteeseen, että ne voi antaa oppilaille käyttöön ja että opettajat ovat niihin tyytyväisiä”, kertoo Antti Kauppila, Hutun koulun opettaja ja  koulun johtaja.

Asiakasta lähellä oleva tuki ja ongelmien nopea ja välitön ratkominen on myös tärkeää erityisesti koulujen näkökulmasta. Cupplan lähellä asiakasta oleva asiakastuki on koettu positiivisena asiana.

Positiivista on ollut myös se, että ollaan saatu Cupplan porukka helposti puhelimella kiinni ja heillä on ollut aikaa meille. Cupplaan on voinut luottaa ja se on ATK-palveluissa varsinkin kouluilla ehdottoman tärkeää”, kertoo Antti Kauppila, Hutun koulun opettaja ja koulun johtaja.


Lämpimät kiitokset Antille ja koko Taivalkosken porukalle antoisasta yhteistyöstä!