Neuropsykologi Heli Isomäen Neuro-ope toi aivotieteet opettajien tueksi luokan kaaoksen hallintaan uraauurtavalla tavalla

Dave

Heli Isomäki pystytti aktiivisen opettajien yhteisön ja valmentaa heitä ymmärtämään mitä oppilaiden aivoissa tapahtuu ja pitäisi tapahtua, jotta oppiminen on mahdollista isojenkin muutosten keskellä. Heli toteuttaa tämän uraauurtavalla modernilla ja mobiililla tavalla jakaen käytännön tietoa, vinkkejä ja harjoituksia jatkuvalla tahdilla suoraan opettajien kännyköihin

Aivojen kehityksen ja yksilöllisten erojen ymmärrys pedagogiikan lisänä, auttaa opettajia saamaan oppimisen rakennuspalikat järjestykseen tilanteessa kuin tilanteessa.

Suomalainen pedagogiikka on maailman huippua. koulumaailma on myllerryksessä ja kaaos on lisääntynyt opettajilla, oppilailla ja vanhemmilla. Sen hallintaan ei ole ollut jokapäiväiseen arkeen lähellä sopivaa apua. Opettajamme ovat kansainvälisesti verrattuna korkeimmin koulutettuja ja heillä on eniten pedagogista valtaa. Erityisesti peruskoulussa on vallalla voimakas inkluusio ja oppilaat sijoitetaan käymään koulua pääsääntöisesti asuinpaikan, ei erityisten tarpeidensa mukaan.

Mutta nyt opettajat ovat suuren haasteen edessä oppilaiden välisten erojen kasvettua, ja siten opettajan työ onkin muuttunut. Uudet opetussuunnitelmat kaikilla luokka-asteilla asettavat lisääntyviä vaatimuksia oppijajohtoisen opetuksen toteuttamiselle. Joissakin kouluissa opettajat saattavat uupua yrittäessään selvitä hyvin heterogeenisen oppijajoukon kanssa, levottomuutta ja motivaatio-ongelmia pursuilee. Opettajien ja oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet. Samat lainalaisuudet koskevat kaikenikäisiä oppijoita, kun on käsillä isoja jatkuvia muutoksia.

”On tärkeää ymmärtää mitä nuorten aivoissa tapahtuu tai pitäisi tapahtua oppimisen aikana ja miten saada aivot ja mieli paremmin opetusta ja tietoa vastaanottaviksi, sillä Ilman oppilaiden aivojen ja mielen oikeanlaista tilaa, paraskin pedagogiikka tuottaa huonoja tuloksia ”, kiteyttää Heli Isomäki.

Kliinisenä neuropsykologina Heli Isomäki on auttanut tuhansia ihmisiä heidän siihenastisen elämänsä kriittisimmissä haastekohdissa. Hän on kouluttanut satoja opettajia. Auttaakseen ihmisiä laajemmin asiakastyön ohella, Isomäki on 15 vuotta sitten perustanut yrityksen Ludus Oy:n. Kaiken tämän toiminnan pontimena on ollut kaksi tärkeää tavoitetta: jotta yhä useampi tarvitsija saisi avun, ja jotta aivotietous, psykologinen ymmärrys ja neuropsykologinen tieto tulisi lähelle jokaisen ihmisen arkea.

Lisätietoja:

Johanna Kartila-Malmivaara
CEO, Cuppla Technology
+358 50 4867441
johanna@cuppla.co
www.cuppla.co
Facebook: Neuro-Ope
Heli Isomäki
CEO, Ludus Oy
+358 400 909828
heli.isomaki@ludus.fi
http://www.ludusoy.fi/
Facebook: Neuro-Ope