Kännyköiden hyödyntäminen hoitotyössä vaatii taitoa viedä muutosta eteenpäin ihmiset keskiössä


Kännyköiden ja mobiliteetin hyödyntäminen joka päivä on tärkeä osa tulevaisuuden hoivatyötä SOTE-palveluissa. Kännykkä löytyy miltei jokaisen takataskusta ja sen avulla ihmiset saavat juuri heille tärkeää tietoa reaaliajassa. Ihmisten liikkuessa paljon, on tärkeää, että erilaista tietoa saada kohdennettua ja jaettua nopeasti ja helposti. Kännykät hoivatyössä mahdollistavatkin uusia tulevaisuuden toimintatapoja, palveluita ja käytänteitä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tästä hyvä esimerkki on Satasairaalassa meneillään oleva edelläkävijäprojekti, joka nimenomaan hyödyntää mobiliteettia hoivatyön arjessa.

Mobiliteettia ei kuitenkaan välttämättä aina hyödynnetä kokonaisvaltaisesti asiantuntijatyössä: on paljon erilaisia yksikkökohtaisia toimintatapoja, käytänteet sekä käytettävät ratkaisut voivat vaihdella suuresti eri asiantuntijaryhmien välillä. Muutos aiheuttaa aina myös kipua ja uusien mobiilin ympäristön toimintatapojen ottaminen onnistuneesti jokapäiväiseen käyttöön ei aina ole itsestäänselvyys. Jälleen kerran, tässäkin projektissa on korostunut läsnäolo ja ihmislähtöinen muutoksen tukeminen. Tämä on avainasia, mikäli muutosta halutaan viedä eteenpäin käytännössä. Se, että ihmiset konkreettisesti ottavat uutta teknologiaa ja kokeilevat uusia käytäntöjä arjessa, vaatii taitoa viedä muutosta eteenpäin ihmiset keskiössä.

Satasairaalan ja Cupplan yhteistyö lähti halusta ottaa kännykät tehokkaammin käyttöön osana jokapäiväistä hoitotyötä. Uusia ihmislähtöisiä käytänteitä lähdettiin kehittämään yhdessä Satasairaalan hengityshalvaustiimin henkilökunnan sekä Prizztech:in kanssa. Kokemuksemme onnistuneesta mobiliteettiin liittyvän muutoksen jalkauttamisesta koulumaailmassa on ollut iso etu auttaessamme sairaanhoitopiirejä ja SOTE-organisaatioita. Yhteistyön pohjalla toimi alusta alkaen Cupplan yhdessä koulujen ja kuntien kanssa kehitettämä malli digitaalisen muutoksen onnistuneeseen jalkauttamiseen.

Asiantuntijoiden välisen tiedon jakamisen käytännöt, toiveet ja tarpeet riippuvat aina organisaatiosta. Tämän vuoksi yhteistyössä lähdettiin liikkeelle ihminen edellä: eli uusia toimintatapoja lähdettiin suunnittelemaan yhdessä hengityshalvaustiimin hoitajien kanssa. Näin käytännön toiveet ja tarpeet tulevat kuulluksi, eikä muutosta lähdetä viemään teknologia edellä.

Ihmislähtöinen lähestymistapa auttoi löytämään uusia tapoja käyttää kännyköitä tarkoituksenmukaisesti osana hoitajien liikkuvaa työtä. Yhteistyön avulla pystyttiin myös madaltamaan ihmisten kynnystä kokeilla uusia teknologioita ja mobiilin ympäristön toimintatapoja.

Toimintatapojen kehittämisen pohjalla käytettiin Cupplan Digitaalista Ilmoitustaulua – tiedonjaon ratkaisua, jonka avulla voidaan jakaa reaaliaikaisesti tietoa ryhmille ja yksilöille. Cupplan avulla osastonhoitaja jakoi esimerkiksi kyselyitä, tiedotti päivittäisistä asioista sekä piti yllä tietoturvallisia ryhmäkeskusteluja.
Yhteistyö on hyvä tapa lähteä liikkeelle mobiliteetin kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä – ihmislähtöisesti. Mikäli mobiliteettia ei oteta huomioon palveluja ja toimintatapoja suunniteltaessa, jäävät digitalisaation hyödyt helposti saavuttamatta.

Kerromme mielellämme lisää toimintatapojen kehittämiseen suunnitelluista Cuppla Kokeiluprojekteista! Ota yhteyttä johanna@cuppla.co tai soita +358 50 486 7441