Tabletit parempaan pedagogiseen käyttöön

Tabletit parempaan pedagogiseen käyttöön

Koulujen digitalisaatiosta on puhuttu paljon viime vuosina ja digiloikka on myös hallituksen ajama kärkihanke. Myös uusi opetussuunnitelma painottaa digitaitoja ja uutta tietotekniikkaa onkin hankittu kouluihin enenevissä määrin. Vaikka useissa kouluissa alkaa olla jo erilaisia digitaalisia laitteita kiitettävästi, niiden käyttöä opetuksessa ei välttämättä koeta mielekkäänä. Erilaisista haasteista johtuen laitteiden käyttöaste saattaa jäädä matalaksi ja tuliterät tabletit pölyttymään pöytälaatikkoihin.

Digitaitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän ja onkin esitetty, että 65% tulevaisuuden työpaikoista ei ole vielä edes olemassa. Kouluilla on muuttuvassa maailmassa merkittävä rooli tarjota lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset valmiudet vastata tulevaisuuden tuomiin tarpeisiin ja haasteisiin. Digitaaliset työkalut ovatkin tärkeitä työkaluja opetettaessa tulevaisuuden taitoja, kuten myös uudessa opetussuunnitelmassa esitetään: ”- – tieto- ja viestintäteknologian käyttö työtapana edistää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja oppia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.”

Kouluissa hyödynnetään tietotekniikkaa yhä enemmän osana opetusta, mutta teknologia saattaa tuoda mukanaan ei-toivottuja teknisiä yllätyksiä. Opettajien aika oppitunnin pitämiseen on lisäksi hyvin rajallinen – vain 45 minuuttia. Jos tästä ajasta kuluu 15 minuuttia erilaisten teknisten haasteiden selvittämiseen, on sanomattakin selvää, että laitteet eivät toimi tarkoituksenmukaisesti.

Päätösvaltaa opettajille

Antamalla opettajille mahdollisuus vaikuttaa siihen miten tabletit toimivat, voimme tukea niiden parempaa pedagogista käyttöä – sekä säästää arvokasta aikaa. Päättämällä itse, miten laite käyttäytyy ja mitä sisältöä siltä löytyy, saavat opettajat itse määritellä, miten tietotekniikkaa käytetään juuri heille mielekkäällä tavalla. Joustavuus laitteiden huolenpidossa tuo uudenlaisia mahdollisuuksia, sekä säästää aikaa niin opettajilta kuin tietohallinnolta. Jotta laitteita voitaisiin käyttää pedagogisesti järkevällä tavalla, tulisikin teknologian taipua käyttäjien tarpeisiin – ei päinvastoin.