Yhdessä olemme enemmän!" Keskustelua opetuksesta, digitalisaatiosta ja muutoksesta


Kevätaurinko valaisi Espoon Otaniemen Open Innovation Housen, kun kuulijat istahtivat värikkäille sohville keskustelemaan opetuksesta, digitalisaatiosta ja sen tuomista muutoksista. Cuppla järjesti keskiviikkona 29.3. avoimen keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin pääkaupunkiseudun rehtoreita, opettajia, vararehtoreita, apulaisrehtoreita, digimentoreita ja TVT-opettajia. Kattava osallistuminen saatiin alakoulusta lukioon saakka. Mielenkiintoiset alustuspuheenvuorot kuultiin HundrEDin Anni Rautiaiselta ja vuoden 2015 TVT-opettajalta, Marja-Leena Bilundilta.

HundrEDin projektikoordinaattori Anni Rautiainen kertoi, kuinka kouluissa tapahtuu digitalisaation saralla hienoja asioita jo nyt. Kukaan ei vain tiedä niistä. HundrED tarjoaakin alustan, jonka avulla opetusinnovaatioita voidaan levittää Suomen sisällä ja ympäri maailman. Annin puheenvuorossa korostuivat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen mahdollisuudet.

”Yhdessä olemme enemmän”, aloitti Marja-Leena Bilund alustuspuheenvuoronsa. Yhteisöllistä digitaalista sisällöntuotantoa ja sen mahdollistamia voimavaroja voidaan hyödyntää kouluissa missä tahansa maassa. Yhdessä tekeminen avaa uusia innostumisen ovia kaikille, niin oppilaille kuin opettajillekin!

Keskusteluosuudessa nousi esiin digitalisaation kirjavat käytännöt ja koulukohtaisuus. Erilaisia oppimisympäristöjä ja teknologian käyttötapoja on Suomen kouluissa monia. Koulut ovat myös hyvin erilaisissa vaiheissa opetuksen digitalisaatiossa. Toisilla kouluilla on ollut mahdollisuus aloittaa oma digiloikkansa toisia aiemmin. Yhteinen teema niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on kuitenkin muutos, ja yksittäiset opettajat eivät voi viedä muutosta eteenpäin ilman tarvittavaa tukea.

Haluamme kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita oppimisen ammattilaisia monipuolisesta keskustelusta. Oli hienoa kuulla, kuinka opettajat jakoivat omia kokemuksiaan ja hyviksi koettuja käytäntöjään. Erilaiset applikaatiot, oppimisympäristöt ja tavat soveltaa niitä arjen opetuksessa, olivat vahvasti läsnä koko keskustelun ajan.

Keskustelutilaisuuden teemat koostetaan yhteen ja jaetaan Cupplan Facebook-sivulla www.facebook.com/cupplatech huhtikuussa.

Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Tampereella 6.4. klo 15-17 Sammon keskuslukion auditoriossa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Lue lisää tästä