Katse kertoo vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta


Pohdin tässä blogissa katsetta ja siihen liittyviä merkityksiä vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa. Kuinka paljon sinä olet aihetta vanhempana pohtinut? Katseet ja ajatukset ovat siinä mielessä serkkuja keskenään, että ne molemmat paljastavat meidän sisäisistä mielenliikkeistämme yhtä sun toista mielenkiintoista. Ajatuksia sen enempää kuin katsettakaan ei voi täysin kontrolloida, deletoida ja niiden sisällöistäkin on vaikea tehdä reklamaatioita. Mutta niihin on tärkeää kiinnittää silloin tällöin huomiota, tehdä inventaariota, vähintäänkin vuosihuoltoa, jotta niistä voisi tulla paremmin tietoisemmaksi.

Mitä siis näet, kun katsot lastasi? Mitä näet itsestäsi lapsesi katseesta?

Minkälaisia merkityksiä ja viestejä välitämme perheenjäsenillemme katsoessamme heitä? Minkälaisia katseita me heiltä vastaanotamme? Esiintyykö niissä variaatiota?

Katseella on aina merkitys

Katse ei ole koskaan viaton, merkityksistä vapaa, neutraali tai missään määrin objektiivinen. Katse kertookin enemmän katsojasta kuin katseen kohteesta eli katsojan arvoista, ajatuksista, kokemuksista, ja myös sen hetkisistä tuntemuksista ja vireystilasta.

Katseiden välityksellä välitämme sekä tiedostettuja että tiedostamattomia viestejä toisillemme. Katse onkin erittäin nopea ja tehokas viestinnän väline. Se on myös siinä mielessä armoton, että sanojen on vaikea kompensoida ja paikata katseeseen sisältyviä merkityksiä, jos ne ovat ristiriidassa sanojen välittävän viestin kanssa. Lapset ovat erityisen tarkkanäköisiä meidän aikuisten katseiden tulkitsemisessa. He tunnistavat tyhjän ja ohikatsovan, toisaalle tai sisäänpäin katsovan katseen.  ”Äiti, mitä sä oikein ajattelet? Huhuuu?” tyttäreni kysyi, kun ”kuunnellessani” hänen kertomustaan mieleni askarteli päivän menneissä tapahtumissa. Lapset myös tunnistavat meissä tunteita, joita emme halua heille myöntää tai jakaa: ”Harmittaako sua äiti jokin?”

Katseesta yritämme lukea, kiinnostaako puheemme kuulijaa. Katseesta usein myös skannaamme, minkälaisia tunteita toisissamme herätämme. Läheisissä suhteissa etsimme katseista hyväksyntää ja arvostusta, välittämistä. Tarkkaan katsoessa voi nähdä myös sellaista, mitä ei aina haluaisi nähdä, mutta myös sellaista hyvää ja armollista, mitä joskus niin kömpelöt tai riittämättömät sanat eivät onnistu viestittää. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että tarkkakaan katse ei välttämättä näe oikein. Se voi kuitenkin avata väylän rikkaalle vuoropuhelulle, mikä voi tuoda esiin ja päivänvaloon mielen sisäisistä käytävistä ja tunteista esiin ajatuksia, joita voi yrittää ymmärtää, yhdessä tai yksin.

Rakastamamme ihmisen katse merkitsee muita enemmän

Olemme erityisen herkkiä niiden ihmisten katseille ja niissä välittyville merkityksille, joita rakastamme. Katseilla saamme rakastaa ja niiden välityksellä voimme välittää toisillemme sanoja tehokkaammin, miten tärkeä ja arvokas toinen on silmissämme. Vanhempina olemme etuoikeutettuja varustamaan lapsemme rakkauden katseilla, joiden sisäinen voima jää heille kasvuvoimaksi, sisäisen arvostuksen rikasteeksi.

Rakkauden katseet rakentavat yhteyttä, kurovat etäisyyttä, korjaavat rikkimennyttä, liimaavat sydämiä yhteen. Nämä väkevän rakkauden sisältämät katseet suojaavat lapsiamme välinpitämättömyyden ja arvottomuuden katseilta. Vaikka ne eivät tee heistä niille immuuneja, ne rakentavat heistä riittävän kestäviä taistelemaan niiden lannistavaa voimaa vastaan. Rakkaudesta kertovat katseet ulottavat juurensa syvälle ja antavat lapsillemme siivet.

Rakastavalla katseella voimme palkita toisemme joka päivä.

 

Vanhemmuus käsissäsi -palvelu haluaa rakentaa suomalaista perhekulttuuria ja vanhemmuutta ja toivottaa kaikille merkityksellistä ja hyvää uutta vuotta!

Liity mukaan FB-ryhmäämme ja osallistu yhteiseen keskusteluun.


Kirjoittaja Mira Helimäki on psykologi ja perheneuvolatyön asiantuntija. Vanhemmuus käsissäsi -valmennuksen avulla Mira tarjoaa yhdessä neuropsykologi Heli Isomäen kanssa työkaluja, joiden avulla vanhemmat saavat apua haastaviin tilanteisiin lapsen tai nuoren kanssa.

Tutkimuksiin perustuvat työkalut ovat auttaneet jo tuhansia vanhempia saamaan paremman yhteyden lapseen tai nuoreen, sekä ratkaisemaan onnistuneesti tilanteita, kun mopo on meinannut lähteä lapsen tai nuoren kanssa käsistä. Mobiilivalmennuksen avulla vanhemmat saavat nämä käytännönläheiset työkalut suoraan takataskuunsa, työkaluiksi tukemaan lapsen tai nuoren kasvua hyvään elämään ja vahvaan itsetuntoon.