Case: SenioriVerkko

Ikäihminen käyttää Applen tablettia värittämiseen

Arjen osallisuutta ja mobiilitaitoja ikäihmisille ja SOTE-asiantuntijoille

Älypuhelimet ja tabletit ovat oleellinen osa ihmisten arkipäivää. Miltei kaikilla on jonkinlainen kännykkä tai tabletti ja ne ovat aina mukana ja aina yhteydessä. Mobiililaitteet toimivatkin usein alustana, joiden avulla voidaan käyttää ja tuottaa palveluita, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Koska palveluiden saatavuus ja niiden käyttäminen kuuluvat arkeen, on tärkeää tukea ihmisiä laitteiden käytössä ja kokeilla yhdessä millaiset kännyköihin ja tabletteihin liittyvät toimintatavat ja käytänteet ovat eri osapuolille tarkoituksenmukaisia ja toimivia.

Cuppla toimii mobiilin ympäristön yhteistyökumppanina Helykodit ry:n SenioriVerkko -hankkeessa. SenioriVerkko tukee iäkkäiden osallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi kännyköiden ja tablettien kautta. Projekti on toiminut vuodesta 2010 ja hankkeen kohderyhmää ovat yli 70-vuotiaat ikäihmiset. SenioriVerkon tarkoituksena on myös viestiä SOTE-alan ammattilaisille uudenlaisista työtavoista, joita teknologia mahdollistaa. Yhteistyön tarkoituksena on tukea ikäihmisiä ja asiantuntijoita mobiililaitteiden käyttöönotossa ja kokeilla uusia tapoja tukea digitaalista osallisuutta tabletteja hyväksikäyttäen.

”On tärkeää, että iäkkäät saavat mahdollisuuden hyödyntää esimerkiksi mobiiliteknologiaa sekä sen suomia palveluja ja saavat elämäänsä uusia ulottuvuuksia sitä kautta. Tieto- ja viestintätekniikka antaa paljon erilaisia arjen sujuvuutta tukevia palveluja sekä virikkeitä”, summaavat Minna Piispanen ja Satu Veltheim SenioriVerkosta.

 

(c) SenioriVerkko

Seniorit ovat Satun ja Minnan kokemuksen mukaan ottaneet mobiililaitteet innolla vastaan ja kasvavalla mielenkiinnolla haltuunsa. Tabletti on osoittautunut kevyeksi ja loogiseksi välineeksi ja sormella asioiden osoittaminen on hiireen tottumattomalle ihmiselle suhteellisen helppoa. Myös pelillisyys liittyy vahvasti SenioriVerkon toimintaan.

”Olemme huomanneet, että esimerkiksi pelaamisen kautta seniorit kiinnostuvat muutenkin käyttämään tekniikka”, kertovat Minna ja Satu.

Teknologian jatkuva kehittyminen ja käyttöympäristön muuttuminen luo luonnollisesti aina haasteita. Aiemmin esimerkiksi hankkeessa käytettävien laitteiden hallinta on tuottanut päänvaivaa. Myös tablettien käyttöympäristön muuttuminen ravistelee tuttuja toimintatapoja ja asenteita.

”Haasteena on ollut se, että virtuaalista kohtaamista ei pidetä yhtä arvokkaana kuin live-kohtaamista. Joskus netin kautta kohtaaminen voi olla kuitenkin ainoa mahdollisuus olla kohtaktissa muihin ihmisiin jos esimerkiksi liikkuminen ei onnistu lumessa pyörätuolilla tai rollaattorilla, tai jos sairaus sitoo ihmisen kotiin tai omaan sänkyyn”, kuvailevat Minna ja Satu erityisesti virtuaalikohtaamiseen liittyviä asenteita.

Uusien toimintatapojen kehittäminen on SenioriVerkolle tärkeää ja uudet teknologiat ovat hankkeen vetäjille mielenkiinnon kohteina. Älykännykät ja tabletit ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia myös asiantuntijatyöhön.

”Mobiililaitteet ovat mahdollistaneet meille työntekijöinä joustavampaa ja tehokkaampaa ajankäyttöä. Työnkuva on monipuolistunut ja oman työmme markkinointi sekä viestintä on tehostunut mobiililaitteiden ja digiosaamisen myötä”, summaavat Satu ja Minna kännyköiden ja tablettien tuomia hyötyjä myös asiantuntijatyössä.

Projektimainen ja kevyt yhteistyömalli

Projektimainen yhteistyömalli mahdollistaa ihmislähtöisen tavan kehittää toimintatapoja – kevyesti. Tuomalla saman pöydän ääreen esimerkiksi erilaisten käyttöjärjestelmien tuomat mahdollisuudet sekä loppukäyttäjien näkökulmat, voidaan pitää huolta, että uusien toimintatapojen suunnittelussa keskiössä on ihminen – ei teknologia.

Uusia toimintatapoja kokeiltaessa ja kehitettäessä apuna käytetään Cuppla ohjelmaa: ohjelman avulla pidetään huolta että laitteet käyttäytyvät toivotulla tavalla, ja että seniorit löytävät tabletilta juuri heille tarkoitetut linkit, videot ja ohjeistukset esimerkiksi Kelan palveluista. Kun laite on turvallinen ja toimii toivotulla tavalla, tuetaan ihmisten uskallusta kokeilla uutta.

Dave Cupplasta ja Minna SenioriVerkosta ottavat yhdessä laitehallintaa käyttöön iOS tableteissa

SenioriVerkon tablettien käyttöönottoa Daven ja Minnan kanssa

Näin Minna ja Satu voivat keskittyä olennaiseen – eli ihmisiin ja itse toiminnan kehittämiseen. Cupplan avulla tabletit ja kännykät ovat hankkeessa aina valmiina, kuin terävät kynät penaalissa.

”Enää ei mene ”turhaa” aikaa laitteiden hallintaan. Laitteiden päivitys, sovelluksien lataaminen, paikantaminen, asetukset ja muu hallintaan liittyvä työ vei paljon aikaa. Kaikki hoituu nyt nopeasti yhden ohjelman kautta. Cupplan kautta voidaan myös jakaa sisältöä laitteisiin. Me voimme keskittyä oleelliseen eli SenioriVerkon toiminnan sisältöön”, kertova Satu ja Minna Cupplan tuomista hyödyistä.

Yhteistyö on mahdollistanut laaja-alaisen näkökulman digitalisaatioon ja mobiiliin muutokseen.

”Yhteistyö avaa aina uusia ovia, ja olemme itsekin oppineet paljon uutta ja vielä on opittavaakin, mikä pitää mielenkiintoa yllä”, summaavat Minna ja Satu SenioriVerkosta.

Cupplan tiimi haluaa kiittää koko SenioriVerkon yhteisöä antoisasta yhteistyöstä!