Cuppla auttaa opettajia sparraamaan opiskelijoita ylioppilaskirjoituksia varten Tammerkosken lukiossa

Opiskelu Cupplan avulla

Tammerkosken lukiossa Tampereella kokeillaan Cupplan Digitaalista Liitutaulua kertauskursseilla apuna ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Opettajat keräävät ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen tärkeät aihealueet, kertausmateriaalit sekä tehtävänannot Cupplan Digitaaliselle Liitutaululle ja jakavat ne kätevästi opiskelijoille. Oppimateriaalit tallentuvat pilvipalveluun, joten opiskelijat voivat tutustua niihin missä ja milloin vain sekä palauttaa opettajien antamia tehtäviä – laitteesta riippumatta.

Laiteriippumattomuus onkin yksi syy siihen, miksi Tammerkoskessa on päätetty kokeilla juuri Cupplaa ylioppilaskirjoitusten kertauskursseilla. Oppilaat pääsevät oppimateriaaleihin käsiksi kätevästi yhtälailla niin omilla älypuhelimillaan kuin kannettavilla tietokoneillaankin, joten oppiminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Cuppla Digitaalinen Liitutaulu tukee kaikkia laitteita ja se toimii mobiilisovelluksella, verkkoselaimella sekä myös Windows 10 käyttöjärjestelmälle ladattavalla työpöytäsovelluksella.

Tärkeät oppimateriaalit saatavilla ajasta riippumatta – kaikilla laitteilla

Cupplan Windows 10 työpöytäsovellus nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä kannettavilla tietokoneilla, jotka ovat tärkeitä työvälineitä lukio-opiskelijoille. Opiskelijat voivat tutustua opiskeltaviin aihe-alueisiin yhtälailla myös omalle kännykälle ladattavalla mobiilisovelluksella, joten tärkeät oppimateriaalit ovat aina helposti opiskelijoiden saatavilla. Laiteriippumattomuus auttaa tukemaan käänteistä oppimista, sillä oppiminen ei ole sidottua aikaan eikä paikkaan. Opettajat pystyvät kommentoimaan opiskelijoiden tehtäviä tai vastaamaan kysymyksiin vaivattomasti millä tahansa laitteella.

Cuppla-alustan keveys, helppokäyttöisyys ja mahdollisuus kerätä vain tärkeimmät sisällöt jaettavaksi opiskelijoille koetaan Cupplan tuomina etuina. Opiskelijat voivat palauttaa myös opettajan antamia tehtäviä suoraan opettajalle Cupplan kautta.

Kokeile itse!

Cuppla Digitaalinen Liitutaulu tarjoaa laiteriippumattoman ja pilvipohjaisen alustan tärkeiden oppimateriaalien jakamiselle erilaisissa oppilaitoksissa. Kokeile itse, miten helppoa oppimateriaalien jakaminen Cupplan avulla on!

Ota yhteyttä ja tilaa kokeilu!