Neuro-Ope Opettajille

Uudenlaisia työkaluja omaan jaksamiseen ja koko luokan hallintaan.

Nyt 4kk hintaan 152€ (ovh220€)

ALOITA HETI, LIITY MUKAAN

 

Uudenlaisia työkaluja omaan jaksamiseen ja koko luokan hallintaan.

– Neuro-Ope –

Neuropsykologia opetuksessa
Nyt 4kk hintaan 152€ (ovh220€)


ALOITA HETI, LIITY MUKAAN
vain 38€ / kk

Neuropsykologi Heli Isomäen neljän kuukauden tehopaketti opettajille yhden koulutuspäivän hinnalla!

Suuret luokkakoot, inkluusio-malli ja oppimisen huima yksilöllisyys ovat uuvuttanut osan opettajakunnasta.

Itseohjautuvuus on tärkeä taito, mutta se vaatii myös aivoilta paljon.

Yhdistämällä oppimisen psykologian ja aivotieteen, Neuro-Ope tarjoaa opettajille työkaluja koko luokan hallintaan sekä omaan jaksamiseen.

Opetuspaketti sisältää videoita, harjoitteita, sekä materiaalipohja, jotka ovat saatavilla kaikilla laitteilla.

Neuro-Ope tuo uusia työkaluja opettajille luokka-asteesta riippumatta.

Koska käymme aiheita läpi aivojen kehityksen näkökulmasta, työkalut koskettavat opettajia aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun ja ylemmille asteille.

Neuro-Open oppipaketin avulla saat:
 • Connector.

  Kokonaisvaltaista hallintaa koko luokan tai ryhmän kanssa

 • Connector.

  Tukea omaan jaksamiseen

 • Connector.

  Parempia oppimistuloksia myös itseohjautuvuuden näkökannalta

Neuro-Open facebook ryhmässä keskustelua aivotieteestä opetuksessa

Neuro-Ope on Neuropsykologi Heli Isomäen neljän kuukauden tehopaketti opettajille

Suuret luokkakoot, inkluusio-malli ja oppimisen huima yksilöllisyys on uuvuttanut osan opettajakunnasta.

Itseohjautuvuus on tärkeä taito, mutta se myös vaatii aivoilta paljon.

Neuro-Ope tarjoaa opettajille konkreettisia vinkkejä koko luokan hallintaan sekä omaan jaksamiseen videoiden, harjoitteiden, vinkkien sekä materiaalipohjien avulla.

Neuro-Ope tuo uusia työkaluja opettajille luokka-asteesta riippumatta.

Koska käymme aiheita läpi aivojen kehityksen näkökulmasta, työkalut koskettavat opettajia aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun ja ylemmille asteille.

Neuro-Open oppipaketin avulla saat:

 • Connector.

  Kokonaisvaltaista hallintaa koko luokan tai ryhmän kanssa

  Konkreettisia vinkkejä koko luokan hallintaan monimuotoisessa oppimisympäristössä

 • Connector.

  Tukea omaan jaksamiseen

  Neuro-Open opeilla vaikutat positiivisesti omaan jaksamiseesi, työn iloon ja motivaatioon

 • Connector.

  Parempia oppimistuloksia myös itseohjautuvuuden näkökannalta

  Yhdistämällä aivotieteen suomalaisen huippupedagogian tueksi, tuemme yhdessä parempia oppimistuloksiaOppimisen aivotiede opettajien tukena


 

Oppimisen yksilöllisyys haastaa koulut, kunnat ja opettajat.

 

Inkluusio-toimintamalli on tuonut kaikella tavalla ja tasolla oppijat lähikouluihin ja suuret opetusryhmät ovat korostaneet oppilaiden välisiä eroja.

Lisäksi lastemme ja nuortemme aivoihin vaikuttavat jopa monia muita valtioita enemmän mediankäytön ja informaatiotulvan negatiiviset neuraalispsyykkiset tekijät.

Neuro-Ope yhdistää oppimisen psykologian ja uusimman neuropsykologisen tutkimustiedon konkreettisiksi työkaluiksi opettajille.

Käytännönläheisten videoiden, harjoitteiden, vinkkien sekä materiaalipohjien avulla opettajat saavat huippupedagogiansa tueksi uudenlaisia tapoja tukea oppimista alati muuttuvassa ympäristössä.


Moduuli 1

Hallitumpi luokka toiminnanohjausta tehostamalla

Video 1:
Kaaos luokassa, mitä se tarkoittaa

Oppimisvinkki 1:
Strateginen luokka -resepti: opettajan oma toiminnanohjaus näkyväksi

Video 2:
Opettajan toiminnanohjaus koko luokan hallinnantunteen lisääjänä

Oppimisvinkki 2:
Toiminnanohjausta kehittävä toimintamalli -resepti

Video 3:
Oppilaiden kyky ohjata omaa toimintaansa, onko sitä ja missä vaiheessa?

Oppimisvinkki 3:
Toiminnanohjauksen tehostaminen läksy- ja koeohjeistuksissa

Video 4:
Miten oppilaiden toiminnanohjausta voi parantaa?

Oppimisvinkki 4:
Toiminnanohjauksen tukeminen vanhempia ohjeistamalla: vanhempainillan materiaalipohja

Luento:
Opettajan toiminnanohjaus siirtyy osaksi lasten ja nuorten ajattelua

Moduuli 2

Parempia oppimistuloksia minäpystyvyyttä ja motivaatiota lisäämällä

Video 1:
Mitä on minäpystyvyys ja miksi se on niin tärkeää?

Oppimisvinkki 1:
Minäpystyvyys pähkinänkuoressa, materiaali käytettäväksi oppilaiden kanssa

Video 2:
Miksi koulumotivaatio on monilla oppilailla heikko?

Oppimisvinkki 2:
Positiivisen palautteen antamisen huoneentaulu

Video 3:
Eriyttäminen ja yksilöllistäminen minäpystyvyyden ja motivaation työkaluina

Oppimisvinkki 3:
Etsi motivaatio nelikenttätyökalu

Video 4:
Vertailu ja epärealistiset odotukset, minäpystyvyyden ja motivaation suurimmat sudenkuopat

Oppimisvinkki 4:
Minäpystyvyys ja motivaatio vanhempainillan aiheena: vanhempainillan materiaalipohja

Luento:
Miten on mahdollista kehittää minäpystyvyyden tunnetta ja oppilaiden motivaatiota?

Moduuli 3

Parempia oppimistuloksia opiskelustrategioita parantamalla

Video 1:
Mitä tarkoittaa se, että oppilaan pitäisi kyetä ottamaan vastuu omasta oppimisestaan?

Oppimisvinkki 1:
Strategiakehityksen huoneentaulu

Video 2:
Aivojen strategisten työkalujen kehitys ja ongelmat

Oppimisvinkki 2:
Strateginen kehitysvaihe ja koeohjeistus

Video 3:
Aivojen strategista kehitystä tukevat menetelmät

Oppimisvinkki 3:
Strateginen kehitysvaihe ja läksyohjeistus

Video 4:
Strategioiden siirtäminen osaksi kotona tehtävää koulutyötä

Oppimisvinkki 4:
Strateginen kehitysvaihe ja vanhempainilta, materiaali käytettäväksi vanhempainillan suunnittelun pohjana

Luento: Oppiminen on aivoille stressitila. Kuinka tuo stressi muutetaan ponnisteluun aktivoivaksi positiiviseksi stressiksi?

Moduuli 4

Parempia oppimistuloksia ymmärryskykyä lisäämällä

Video 1:
Mikä kaikki vaikuttaa oppilaiden kykyyn ymmärtää opetusta ja opetettavia asioita?

Oppimisvinkki 1:
Kuuntelun taidon resepti

Video 2:
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä puhut

Oppimisvinkki 2:
Lukemisen taidon resepti

Video 3:
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä kirjoissa lukee

Oppimisvinkki 3:
Oleellisten asioiden etsimisen tehotreeni

Video 4:
Miten ymmärtämistä voi parantaa?

Oppimisvinkki 4:
Luetun ymmärtämisen parantamisen yksinkertaisimmat ja helpoimmat työkalut, materiaali soveltuu myös vanhempainillan pohjamateriaaliksi

Luento: Luetun ymmärtäminen, peruskoululaisten suurena ongelmana, mikä avuksi?

Kouluttaja, Heli Isomäki

Heli on koulutukseltaan Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori ja Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja.

Heli on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaissa kehittämishankkeissa ja johtanut Ludus Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut yritystä 15 vuotta.

Koko Luduksen toiminta-ajan Helin ammatillisena keskeisimpänä tehtävänä on ollut ammattilaisten kehittyminen ja yhteinen oppiminen. Arkityö on koostunut asiakastyöstä, työnohjauksesta ja kouluttamisesta. Työssään Ludus Oy:ssa Heli on joko suoraan tai välillisesti mukana joka vuosi satojen asiakkaiden terveydenhuollon palveluissa tavoitteena näiden asiakkaiden hyvinvoinnin ja selviytymisen tukeminen.

Koska suora asiakastyö on hidas tapa vaikuttaa asioihin ja koska sen avulla voi auttaa vain harvoja, Heli on kouluttanut noin 50:sä tilaisuudessa vuosittain keskimäärin 2000:a lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista sekä työnohjannut kymmeniä lasten ja nuorten kanssa toimivia asiantuntijoita. Lisäksi Heli on kirjoittanut useita kirjoja maalikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus, 2017).


Kaiken toimintani pontimena on ollut kaksi tärkeää tavoitetta: jotta yhä useampi tarvitsija saisi avun, ja jotta aivotietous, psykologinen ymmärrys ja neuropsykologinen tieto tulisi lähelle jokaisen opettajan arkea.Neuro-ope Heli IsomäkiOta Neuro-Open työkalut käyttöön missä ja milloin vain


Neuro-Ope on neljän kuukauden käytännönläheinen oppipaketti opettajille ja oppimisen aivotieteestä kiinnostuneille.

Oppipaketin voi ottaa käyttöön joko mobiilisovelluksen tai Internet-selaimen avulla joustavasti. Näin pääset käsiksi Neuro-Open sisältöihin missä ja milloin tahansa!

Joka kuukausi uusi moduuli johdattaa sinut oppimisen aivotieteen eri osa-alueisiin:

 • Ensimmäinen moduuli keskittyy toiminnanohjauksen tehostamiseen luokassa.
 • Toinen moduuli keskittyy oppimistulosten parantamiseen minäpystyvyyden ja motivaation avulla.
 • Kolmannen moduulin videot ja vinkit tuovat aivotieteiden näkökulman oppimistuloksia parantaviin opiskelustrategioihin.
 • Neljäs moduuli pureutuu puolestaan ymmärryskyvyn lisäämiseen.

Tilaamalla Neuro-Open valmennuksen, saat käyttöösi videoita, podcasteja, harjoitteita ja materiaalipohjia opetuksesi tueksi.

Neuro-Open käytännönläheiset työkalut tuovat aivotieteen ja oppimisen psykologian konkreettisella tavalla opettajien huippupedagogiikan tueksi.

Tervetuloa mukaan Neuro-Open matkaan!


Tilaa nyt neljän kuukauden käytännönläheinen valmennus yhden koulutuspäivän hinnalla!

Nyt hintaan 152€ (sis alv) (ovh220€)

LIITY MUKAAN!

TyytyväisyystakuuKouluttaja, Heli Isomäki

Koko Luduksen toiminta-ajan Helin ammatillisena keskeisimpänä tehtävänä on ollut ammattilaisten kehittyminen ja yhteinen oppiminen. Arkityö on koostunut asiakastyöstä, työnohjauksesta ja kouluttamisesta. Työssään Ludus Oy:ssa Heli on joko suoraan tai välillisesti mukana joka vuosi satojen asiakkaiden terveydenhuollon palveluissa tavoitteena näiden asiakkaiden hyvinvoinnin ja selviytymisen tukeminen.

Koska suora asiakastyö on hidas tapa vaikuttaa asioihin ja koska sen avulla voi auttaa vain harvoja, Heli on kouluttanut noin 50:sä tilaisuudessa vuosittain keskimäärin 2000:a lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista sekä työnohjannut kymmeniä lasten ja nuorten kanssa toimivia asiantuntijoita. Lisäksi Heli on kirjoittanut useita kirjoja maalikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus, 2017).

Oppipaketti sisältää käytännönläheistä moduulia

Neuro-Ope palvelu tuotetaan modulaarisena etäkoulutuksena käyttäen Cuppla ohjelmaa.

Opetus on jaettu neljään kokonaisuuteen, joista jokainen pitää sisällään aina neljä osa-aluetta.

Kokonaisuus päättyy live-webinaariin, joka on saatavilla myös koulutuksen jälkeen.

Teknisestä tuesta ja ohjelmasta vastaa Cuppla, joka tukee käyttäjiä 24/7

Katso tästä miten Neuro-Ope toimii puhelimella

Neuro-Ope moduulien aiheet

Hallitumpi luokka toiminnanohjausta tehostamalla


Video 1 (15min):
Kaaos luokassa, mitä se tarkoittaa
Oppimisvinkki 1:
Strateginen luokka -resepti: opettajan oma toiminnanohjaus näkyväksi

Video 2 (15min):
Opettajan toiminnanohjaus koko luokan hallinnantunteen lisääjänä
Oppimisvinkki 2:
Toiminnanohjausta kehittävä toimintamalli -resepti

Video 3 (15min):
Oppilaiden kyky ohjata omaa toimintaansa, onko sitä ja missä vaiheessa?
Oppimisvinkki 3:
Toiminnanohjauksen tehostaminen läksy- ja koeohjeistuksissa

Video 4 (15min):
Miten oppilaiden toiminnanohjausta voi parantaa?
Oppimisvinkki 4:
Toiminnanohjauksen tukeminen vanhempia ohjeistamalla: vanhempainillan materiaalipohja

Luento (60 min):
Opettajan toiminnanohjaus siirtyy osaksi lasten ja nuorten ajattelua

Parempia oppimistuloksia minäpystyvyyttä ja motivaatiota lisäämällä


Video 1 (15min):
Mitä on minäpystyvyys ja miksi se on niin tärkeää?
Oppimisvinkki 1: Minäpystyvyys pähkinänkuoressa, materiaali käytettäväksi oppilaiden kanssa

Video 2 (15min):
Miksi koulumotivaatio on monilla oppilailla heikko?
Oppimisvinkki 2:
Positiivisen palautteen antamisen huoneentaulu

Video 3 (15min):
Eriyttäminen ja yksilöllistäminen minäpystyvyyden ja motivaation työkaluina
Oppimisvinkki 3:
Etsi motivaatio nelikenttätyökalu

Video 4 (15min):
Vertailu ja epärealistiset odotukset, minäpystyvyyden ja motivaation suurimmat sudenkuopat
Oppimisvinkki 4:
Minäpystyvyys ja motivaatio vanhempainillan aiheena: vanhempainillan materiaalipohja

Luento (60min): Miten on mahdollista kehittää minäpystyvyyden tunnetta ja oppilaiden motivaatiota?

Parempia oppimistuloksia opiskelustrategioita parantamalla


Video 1 (15min):
Mitä tarkoittaa se, että oppilaan pitäisi kyetä ottamaan vastuu omasta oppimisestaan?
Oppimisvinkki 1:
Strategiakehityksen huoneentaulu

Video 2 (15min):
Aivojen strategisten työkalujen kehitys ja ongelmat
Oppimisvinkki 2:
Strateginen kehitysvaihe ja koeohjeistus

Video 3 (15min):
Aivojen strategista kehitystä tukevat menetelmät
Oppimisvinkki 3:
Strateginen kehitysvaihe ja läksyohjeistus

Video 4 (15min):
Strategioiden siirtäminen osaksi kotona tehtävää koulutyötä
Oppimisvinkki 4:
Strateginen kehitysvaihe ja vanhempainilta, materiaali käytettäväksi vanhempainillan suunnittelun pohjana

Luento (60min): Oppiminen on aivoille stressitila. Kuinka tuo stressi muutetaan ponnisteluun aktivoivaksi positiiviseksi stressiksi?

Parempia oppimistuloksia ymmärryskykyä lisäämällä


Video 1 (15min):
Mikä kaikki vaikuttaa oppilaiden kykyyn ymmärtää opetusta ja opetettavia asioita?
Oppimisvinkki 1:
Kuuntelun taidon resepti

Video 2 (15min):
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä puhut
Oppimisvinkki 2:
Lukemisen taidon resepti

Video 3 (15min):
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä kirjoissa lukee
Oppimisvinkki 3:
Oleellisten asioiden etsimisen tehotreeni

Video 4 (15min):
Miten ymmärtämistä voi parantaa?
Oppimisvinkki 4:
Luetun ymmärtämisen parantamisen yksinkertaisimmat ja helpoimmat työkalut, materiaali soveltuu myös vanhempainillan pohjamateriaaliksi

Luento (60min): Luetun ymmärtäminen, peruskoululaisten suurena ongelmana, mikä avuksi?


Neljä käytännönläheistä moduulia


Neuro-Open sisällöt saat käyttöösi Cuppla-ohjelman avulla. Näin pääset Neuro-Open matkaan juuri silloin, kun sinulle sopii – ajasta ja paikasta riippumatta!

Opetus on jaettu neljään kokonaisuuteen eli moduuliin. Jokaisessa moduulissa saat käyttöösi:

 • 4 x 15min oppivideoita
 • 4 oppimisvinkkiä
 • 1 x 60min luennon

Neuro-Open oppimateriaalit jäävät käyttöösi myös itse koulutuksen jälkeen. Voit myös lähettää Cupplan kautta Helille kysymyksiä koko valmennuksen ajan!

Video 1 (15min):
Kaaos luokassa, mitä se tarkoittaa
Oppimisvinkki 1:
Strateginen luokka -resepti: opettajan oma toiminnanohjaus näkyväksi

Video 2 (15min):
Opettajan toiminnanohjaus koko luokan hallinnantunteen lisääjänä
Oppimisvinkki 2:
Toiminnanohjausta kehittävä toimintamalli -resepti

Video 3 (15min):
Oppilaiden kyky ohjata omaa toimintaansa, onko sitä ja missä vaiheessa?
Oppimisvinkki 3:
Toiminnanohjauksen tehostaminen läksy- ja koeohjeistuksissa

Video 4 (15min):
Miten oppilaiden toiminnanohjausta voi parantaa?
Oppimisvinkki 4:
Toiminnanohjauksen tukeminen vanhempia ohjeistamalla: vanhempainillan materiaalipohja

Luento (60 min):
Opettajan toiminnanohjaus siirtyy osaksi lasten ja nuorten ajattelua

Video 1 (15min):
Mitä on minäpystyvyys ja miksi se on niin tärkeää?
Oppimisvinkki 1: Minäpystyvyys pähkinänkuoressa, materiaali käytettäväksi oppilaiden kanssa

Video 2 (15min):
Miksi koulumotivaatio on monilla oppilailla heikko?
Oppimisvinkki 2:
Positiivisen palautteen antamisen huoneentaulu

Video 3 (15min):
Eriyttäminen ja yksilöllistäminen minäpystyvyyden ja motivaation työkaluina
Oppimisvinkki 3:
Etsi motivaatio nelikenttätyökalu

Video 4 (15min):
Vertailu ja epärealistiset odotukset, minäpystyvyyden ja motivaation suurimmat sudenkuopat
Oppimisvinkki 4:
Minäpystyvyys ja motivaatio vanhempainillan aiheena: vanhempainillan materiaalipohja

Luento (60min): Miten on mahdollista kehittää minäpystyvyyden tunnetta ja oppilaiden motivaatiota?

Video 1 (15min):
Mitä tarkoittaa se, että oppilaan pitäisi kyetä ottamaan vastuu omasta oppimisestaan?
Oppimisvinkki 1:
Strategiakehityksen huoneentaulu

Video 2 (15min):
Aivojen strategisten työkalujen kehitys ja ongelmat
Oppimisvinkki 2:
Strateginen kehitysvaihe ja koeohjeistus

Video 3 (15min):
Aivojen strategista kehitystä tukevat menetelmät
Oppimisvinkki 3:
Strateginen kehitysvaihe ja läksyohjeistus

Video 4 (15min):
Strategioiden siirtäminen osaksi kotona tehtävää koulutyötä
Oppimisvinkki 4:
Strateginen kehitysvaihe ja vanhempainilta, materiaali käytettäväksi vanhempainillan suunnittelun pohjana

Luento (60min): Oppiminen on aivoille stressitila. Kuinka tuo stressi muutetaan ponnisteluun aktivoivaksi positiiviseksi stressiksi?

Video 1 (15min):
Mikä kaikki vaikuttaa oppilaiden kykyyn ymmärtää opetusta ja opetettavia asioita?
Oppimisvinkki 1:
Kuuntelun taidon resepti

Video 2 (15min):
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä puhut
Oppimisvinkki 2:
Lukemisen taidon resepti

Video 3 (15min):
Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä kirjoissa lukee
Oppimisvinkki 3:
Oleellisten asioiden etsimisen tehotreeni

Video 4 (15min):
Miten ymmärtämistä voi parantaa?
Oppimisvinkki 4:
Luetun ymmärtämisen parantamisen yksinkertaisimmat ja helpoimmat työkalut, materiaali soveltuu myös vanhempainillan pohjamateriaaliksi

Luento (60min): Luetun ymmärtäminen, peruskoululaisten suurena ongelmana, mikä avuksi?


Video 1: Kaaos luokassa, mitä se tarkoittaa
Oppimisvinkki 1: Strateginen luokka -resepti: opettajan oma toiminnanohjaus näkyväksi

Video 2: Opettajan toiminnanohjaus koko luokan hallinnantunteen lisääjänä
Oppimisvinkki 2: Toiminnanohjausta kehittävä toimintamalli -resepti

Video 3: Oppilaiden kyky ohjata omaa toimintaansa, onko sitä ja missä vaiheessa?
Oppimisvinkki 3: Toiminnanohjauksen tehostaminen läksy- ja koeohjeistuksissa

Video 4: Miten oppilaiden toiminnanohjausta voi parantaa?
Oppimisvinkki 4: Toiminnanohjauksen tukeminen vanhempia ohjeistamalla: vanhempainillan materiaalipohja

Luento: Opettajan toiminnanohjaus siirtyy osaksi lasten ja nuorten ajattelua

Video 1: Mitä on minäpystyvyys ja miksi se on niin tärkeää?
Oppimisvinkki 1: Minäpystyvyys pähkinänkuoressa, materiaali käytettäväksi oppilaiden kanssa

Video 2: Miksi koulumotivaatio on monilla oppilailla heikko?
Oppimisvinkki 2: Positiivisen palautteen antamisen huoneentaulu

Video 3: Eriyttäminen ja yksilöllistäminen minäpystyvyyden ja motivaation työkaluina
Oppimisvinkki 3: Etsi motivaatio nelikenttätyökalu

Video 4: Vertailu ja epärealistiset odotukset, minäpystyvyyden ja motivaation suurimmat sudenkuopat
Oppimisvinkki 4: Minäpystyvyys ja motivaatio vanhempainillan aiheena: vanhempainillan materiaalipohja

Luento: Miten on mahdollista kehittää minäpystyvyyden tunnetta ja oppilaiden motivaatiota?

Video 1: Mitä tarkoittaa se, että oppilaan pitäisi kyetä ottamaan vastuu omasta oppimisestaan?
Oppimisvinkki 1: Strategiakehityksen huoneentaulu

Video 2: Aivojen strategisten työkalujen kehitys ja ongelmat
Oppimisvinkki 2: Strateginen kehitysvaihe ja koeohjeistus

Video 3: Aivojen strategista kehitystä tukevat menetelmät
Oppimisvinkki 3: Strateginen kehitysvaihe ja läksyohjeistus

Video 4: Strategioiden siirtäminen osaksi kotona tehtävää koulutyötä
Oppimisvinkki 4: Strateginen kehitysvaihe ja vanhempainilta, materiaali käytettäväksi vanhempainillan suunnittelun pohjana

Luento: Oppiminen on aivoille stressitila. Kuinka tuo stressi muutetaan ponnisteluun aktivoivaksi positiiviseksi stressiksi?

Video 1: Mikä kaikki vaikuttaa oppilaiden kykyyn ymmärtää opetusta ja opetettavia asioita?
Oppimisvinkki 1: Kuuntelun taidon resepti

Video 2: Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä puhut
Oppimisvinkki 2: Lukemisen taidon resepti

Video 3: Kolmasosa oppilaistasi ei ymmärrä, mitä kirjoissa lukee
Oppimisvinkki 3: Oleellisten asioiden etsimisen tehotreeni

Video 4: Miten ymmärtämistä voi parantaa?
Oppimisvinkki 4: Luetun ymmärtämisen parantamisen yksinkertaisimmat ja helpoimmat työkalut, materiaali soveltuu myös vanhempainillan pohjamateriaaliksi

Luento: Luetun ymmärtäminen, peruskoululaisten suurena ongelmana, mikä avuksi?