Opettajat lähteneet mukaan Neuro-Open matkaan oppimaan aivotaitoja opetuksen tueksi – lisää jaksamista ja motivaatiota myös oppilaille


Oppimisen yksilöllisyys haastaa kouluja

Suomalainen pedagogiikka on maailman huippua. Se perustuu siihen, että opettajamme ovat kansainvälisesti verrattuna korkeimmin koulutettuja ja heillä on eniten pedagogista valtaa. Oppimisen yksilöllisyys on kuitenkin uuvuttanut osan opettajakunnasta.

Inkluusio-malli, suuret luokkakoot sekä uuden opetussuunnitelman vaatimukset kuitenkin haastavat kouluja ja kuntia. Oppilaat sijoitetaan kouluihin pääsääntöisesti asuinpaikan, ei erityisten tarpeidensa mukaan. Tämä on vaikuttanut koulujen oppilasainekseen ja kouluissa opettajat ovat suuren haasteen edessä oppilaiden välisten erojen kasvaessa.

Uudet opetussuunnitelmat asettavat lisääntyviä vaatimuksia oppijajohtoisen opetuksen toteuttamiselle. Prosentuaalisesti merkittävä osa oppilaista ei neurologisilta tai psykologisilta edellytyksiltään kykene tähän. Oppilasaineksen vaihtelu tekee opetustyöstä näissä puitteissa usein erittäin vaativaa.

Levottomuus luokissa lisääntynyt ja hallinnan tunne on kadonnut

Moni uupuu yrittäessään selvitä hyvin heterogeenisen oppijajoukon kanssa levottomuutta ja motivaatio-ongelmia pursuavissa luokkahuoneissa. Opetus on monien opetuksen huippuammattilaisten mielestä jotain sellaista, jolla ei enää voi tavoittaa kuin osan oppilaista. Monen opettajan mielestä lapset eivät enää kykene keskittymään, levottomuus on lisääntynyt ja yhä kasvava joukko on niitä lapsia ja nuoria, joita koulun asiat eivät tunnu kiinnostavan tai motivoivan lainkaan. Tämä on osaltaan turhauttanut ja uuvuttanut erityisesti osaa opettajakunnasta. Hallinnan tunne on kadonnut.

Lisäksi lastemme ja nuortemme aivoihin vaikuttavat jopa monia muita valtioita enemmän mediankäytön ja informaatiotulvan negatiiviset neuraalispsyykkiset vaikutukset. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa yksilöiden väliset erot ovat perusopetuksen myötä korostuneet, mikä on peruskoulun toimintaideologian vastaista.

Kliinisenä neuropsykologina olen tutkinut ja kuntouttanut satoja asiakkaita, työnohjannut kymmeniä ammattilaisia ja kouluttanut tuhansia opettajia. Olen ymmärtänyt opetustyön vahvuudet ja toisaalta sen haasteet. Olen kuullut opettajien innon ja ilon, mutta myös turhautumisen ja väsymyksen, pelonkin.

Tarvitsemme yhdessä uudenlaisia työkaluja.

Oppimisen aivotiede opettajien tueksi

Millaisia ratkaisuja tarvitaan?

Tarvitsemme vahvan pedagogisen osaamisen rinnalle oppimistieteen. Oppiminen on muuttunutta aivotoimintaa ja aina suhteessa oppijan psyykkiseen ja kognitiiviseen todellisuuteen. Ilman oppijan kapasiteettiin ja oppimistapahtumaan vaikuttavien seikkojen tuntemusta ei paraskaan pedagogiikka tuota hyviä tuloksia.

Tästä syystä on tärkeää ymmärtää mitä nuorten aivoissa tapahtuu tai pitäisi tapahtua oppimisen aikana ja miten saada aivot ja mieli paremmin opetusta ja tietoa vastaanottaviksi.

Haluan tarjota  maailman johtavan pedagogisen osaamisen rinnalle kurkistuksen oppimistieteen ja aivojen ja yksilöiden ihmeelliseen maailmaan. Tietoa oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja yksilöiden välisistä eroista on olemassa paljon. Se on kuitenkin hajallaan ja siihen on sekoittunut monenlaisia aineksia, jotka kaikki eivät perustu yhtä vahvaan tieteelliseen ymmärrykseen ja näyttöön.

Pyrkimykseni on tuoda ratkaisu tähän ongelmaan yhdistämällä uusin neuropsykologinen tutkimus sekä vuosien kokemus konkreettisiksi työkaluiksi opettajille. Haluan tarjota apua oman ammattitaidon kehittämiseen ja opettamisen ja oppimisen tuloksellisuuden ja mielekkyyden parantamiseen, jaksamisen parantamiseen ja hallinnantunteen lisääntymiseen.

 

Neuropsykologi Heli Isomäki tuo Neuro-Open avulla aivotieteen opettajien kännyköihin

Neuro-Ope on palvelu opettajille, joka valjastaa neuropsykologi Heli Isomäen aivotieteen täysin uudella tavalla.

Neuro-Ope: Mobiilipalvelu opettajille

Neuro-Ope on minun väyläni tulla osaksi suomalaista koulujärjestelmää. Haluan liittyä joukkoon, jotta yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa.

Neuro-Ope on digitaalisessa muodossa oleva 4 kuukauden tehopaketti opettajille, josta voi oppia joustavasti parhaimmalla hetkellä itselle sopivimmissa paloissa. Se tuo suomalaisen huippupedagogiikan rinnalle neuropsykologisen ja psykologisen huipputiedon ja -ymmärryksen oppimisesta ja siihen keskeisimmin vaikuttavista tekijöistä.

Moduulien aiheet pureutuvat teemoihin, kuten kaaoksen hallinta, opettajan oma jaksaminen, itseohjautuvuus sekä oppimisen tuloksellisuuden ja mielekkyyden parantaminen. Tarkan kuvauksen Neuro-Open moduulien teemoista löydät täältä.

Palvelu sisältää videoita, podcasteja, vinkkejä, harjoitteita sekä materiaalipohjia opettajille. Opettajilta kysytään myös palautetta ja toiveita, joten tulevaan sisältöön ja käsiteltäviin aiheisiin pystyy vaikuttamaan.  Useat opettajat ovat ennakkoluulottomasti ottaneet käyttöön Neuro-Open oppipaketin. Myös Neuro-Open Facebook-yhteisössä käydään aktiivista keskustelua teemojen ympäriltä.

Opettajan kokemus ja palaute Neuro-Ope palvelusta

Erään opettajan palaute palvelusta

Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa

En ole pedagogi, vaikka omahyväisesti otinkin nimikkeen Neuro-ope.

Tiedän, että suomalaisilta opettajilta ei puutu pedagogista osaamista: siitä minun ei tarvitse kantaa huolta. Pedagogiikka on oppimistapahtuman toinen puolisko. Pedagogiikka sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa lasten ohjaamista/johtamista. Se on siis ennen kaikkea oppi opettamisesta. Neuro-ope tuo vahvan pedagogiikan rinnalle tiedon ja ymmärryksen oppimisesta: mitä tapahtuu tai pitäisi tapahtua oppilaan aivoissa ja mielessä oppimisen aikana ja mitä, jos niin ei tapahdu.

Yhdistämällä aivotieteen sekä oppimisen psykologian, haluan tarjota täysin uudenlaisia työkaluja opettajille.  Uskon, että nämä kaksi tietoa haltuun ottamalla tuotamme parempia oppimistuloksia, oppimisesta ja opettamisesta tulee hallitumpaa ja sitä kautta motivoivampaa ja iloisempaa!

 

Terveisin,

Neuro-ope Heli Isomäki

 

LIITY NEURO-OPEN FACEBOOK-RYHMÄÄN TÄSTÄ

LUE LISÄÄ NEURO-OPEN MOBIILIPALVELUSTA

SEURAA NEURO-OPEA INSTAGRAMISSA