Opettajat lähteneet mukaan Neuro-Open matkaan oppimaan aivotaitoja opetuksen tueksi – lisää jaksamista ja motivaatiota myös oppilaille


Oppimisen yksilöllisyys haastaa kouluja

Suomalainen pedagogiikka on maailman huippua. Se perustuu siihen, että opettajamme ovat kansainvälisesti verrattuna korkeimmin koulutettuja ja heillä on eniten pedagogista valtaa. Oppimisen yksilöllisyys on kuitenkin uuvuttanut osan opettajakunnasta.

Inkluusio-malli, suuret luokkakoot sekä uuden opetussuunnitelman vaatimukset haastavat kouluja ja kuntia. Oppilaat sijoitetaan kouluihin pääsääntöisesti asuinpaikan, ei erityisten tarpeidensa mukaan. Tämä on vaikuttanut koulujen oppilasainekseen ja kouluissa opettajat ovat suuren haasteen edessä oppilaiden välisten erojen kasvaessa. Uudet opetussuunnitelmat asettavat lisääntyviä vaatimuksia oppijajohtoisen opetuksen toteuttamiselle. Prosentuaalisesti merkittävä osa oppilaista ei neurologisilta tai psykologisilta edellytyksiltään kykene tähän.

Oppilasaineksen vaihtelu tekee opetustyöstä näissä puitteissa usein erittäin vaativaa. Moni uupuu yrittäessään selvitä hyvin heterogeenisen oppijajoukon kanssa levottomuutta ja motivaatio-ongelmia pursuavissa luokkahuoneissa. Opetus on monien opetuksen huippuammattilaisten mielestä jotain sellaista, jolla ei enää voi tavoittaa kuin osan oppilaista. Monen opettajan mielestä lapset eivät enää kykene keskittymään, levottomuus on lisääntynyt ja yhä kasvava joukko on niitä lapsia ja nuoria, joita koulun asiat eivät tunnu kiinnostavan tai motivoivan lainkaan. Tämä on osaltaan turhauttanut ja uuvuttanut erityisesti osaa opettajakunnasta. Hallinnan tunne on kadonnut.

Lisäksi lastemme ja nuortemme aivoihin vaikuttavat jopa monia muita valtioita enemmän mediankäytön ja informaatiotulvan negatiiviset neuraalispsyykkiset vaikutukset
Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa yksilöiden väliset erot ovat perusopetuksen myötä korostuneet, mikä on peruskoulun toimintaideologian vastaista.

Neuro-Ope valjastaa oppimisen aivotieteen opettajien tueksi

Neuro-Ope Heli Isomäki valjastaa vuosien kokemuksen ja uusimman neuropsykologisen tutkimuksen konkreettisiksi työkaluiksi opettajille.

Heli on Neuropsykologian erikoispsykologi, Psykologian tohtori ja Neuropsykologian työnohjaaja ja- kouluttaja. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus, jonka aikana hän on tutkinut ja kuntouttanut satoja asiakkaita heidän siihenastisen elämänsä kriittisimmissä kohdissa: erilaisuuden heikentäessä mahdollisuuksia, vaikeuksien hankaloittaessa selviytymistä ja sairauden tai vamman romuttaessa jo valittuja polkuja ja suunnitelmia.

Heli on kouluttanut urallaan myös tuhansia opettajia ja ymmärtänyt opetustyön vahvuudet ja toisaalta sen haasteet. Työssään Heli on kuullut opettajien innon ja ilon, mutta myös turhautumisen ja väsymyksen, pelonkin.

Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa

Ilman oppilaiden aivojen ja mielen oikeanlaista tilaa paraskin pedagogiikka tuottaa huonoja tuloksia.

Useat opettajat ovat ennakkoluulottomasti ottaneet käyttöön Neuro-Open neljän kuukauden oppipaketin. Palvelu sisältää videoita, podcasteja, vinkkejä, harjoitteita sekä materiaalipohjia opettajille. Opettajilta kysytään myös palautetta ja toiveita, joten tulevaan sisältöön ja käsiteltäviin aiheisiin pystyy vaikuttamaan. Samalla opitaan myös digitaitoja ja mobiliteetin tuomia mahdollisuuksia.

Hallitumpi luokka ja parempia oppimistuloksia Neuro-Open avulla

Neuro-Open lisää hallinnan tunnetta koko luokassa ja tukea opettajien jaksamista, sekä parempia oppimistuloksia. Yhdistämällä aivotieteen sekä oppimisen psykologian, voimme tarjota täysin uudenlaisia työkaluja opettajille. Neuro-Ope tuo huippupedagogiikan rinnalle huippuosaamista lapsista, nuorista ja ennen kaikkea siitä, mitä heissä tapahtuu tai pitäisi tapahtua oppimisen aikana. Neuro_ope opettaa miten saada oppilaiden aivot ja mieli paremmin opetusta vastaanottaviksi. Neuro-Open avulla saat Neuropsykologi Heli Isomäen opit käyttöösi silloin, kun sitä tarvitset.

Neuro-Ope on hyvä esimerkki kuinka uusilla mobiileilla palveluilla voidaan tukea ihmisiä muutoksessa

Opettajien voimaannuttaminen ja parempien oppimistuloksien tukeminen koskettavat ihmisiä joka puolella Suomea. Neuro-Ope on hyvä esimerkki siitä, kuinka mobiliteetin avulla voidaan tukea ihmisiä muutoksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Mobiliteetti on monimuotoinen kokonaisuus jonka keskiössä on ihminen.

Ota yhteyttä johanna@cuppla.co niin kerromme lisää mitä elementtejä on hyvä ottaa huomioon kännyköihin liittyvän muutoksen onnistuneessa jalkauttamisessa.